Bir Millet Olmak

    Sınırsız kâinata nizam vermeye muktedir olan ALLAH azze ve cellenin izni ve yardımıyla yedi koldan, yirmi dört boydan gelen, ‘’vatan sevgisi’’ imandandır, hadisi şerifini kendine şiar edinen Anadolu ALPEREN’lerinin, Rumeli gazi dervişlerinin torunları, Hakkın hak kılıcı, hayır ve adaletin timsali, medeniyetin öncüsü, haya ve edep ölçüsü, güzel ahlakın sözcüsü, Anadolu Ergenekonunun yılmaz, yorulmaz, yenilmez bekçisi yüce Türk milleti…

Bir millet olmak ne demek? Bir millet olmak sadece aynı bayrak altında, aynı toprak üstünde yaşamak değildir. Bir millet olmak sevinçte, tasada, kesede birlikte bir olmaktır.

Rahmetli Seyit Ahmet Arvasi hocanın deyimiyle ‘’ külfetsiz nimet olmaz, nimetsiz külfet olmaz. Külfetsiz nimete konanlar ancak tahta kurularıdır.’’..Bir millet olmak, külfetle nimeti eşit olarak paylaşmak demektir. Ne hazindir ki bugün ülkemizde nimeti yiyenler başkalarıdır, Külfeti çekenler biziz. Yine kasa, kese başkalarının elinde, tasa başkalarının boynunda ve beynindedir. Atalarımız boşuna “Biri yer, biri bakar; zira kıyamet bundan kopar’’ dememişlerdir. Millet olmak demek; aynı apartmanda olduğu halde komşusunun adını dahi bilmemek değil,’’Komşusu açken, kendisi tok yatan bizden değildir’’hadisine uymaktır.

İsmail Gaspıralı’ nın deyimiyle “Dilde, fikirde, işte birlik kurmaktır” bir millet olmak. Hz. Fatih’in yaptığı gibi “tek vatan tek, tek devlet, tek millet, tek sancak, tek bayrak, tek dil, tek din, tek hakan düsturuyla’’  Bizans’ı fethettikten sonra atlarının yönünü Roma’ya çevirmektir.’’Allah’u Ekber deyin, Bizans ve Roma sizin olacaktır’’ hadisine uymaktır. Bir millet olmak, dünyaya yön vermektir. Bir millet olmak; ABD’den emir almak, Avrupa kapılarında sürünmek değildir. İsrail’e bir kelime laf söyleyip, sonra yüzlerce ihale, binlerce dönüm arazi, yüzlerce maden ocağı vermek değildir; bir millet olmak.

Hz. Kuran’ın hükmünce “Küfür tek millettir, Müslümanlar da tek millettir” diyerek kendi milletine hizmet etmektir, bir millet olmak.

Resullulah (SAV) buyuruyor ki:’’Kim bir kavme benzerse, o da mutlaka o kavimdendir.’’ Başka kavimlere benzemek değil, kendi kavmine benzemektir bir millet olmak.

Bir millet olmak, illa da bir nesneye, bir maddeye benzetmek gerekirse; mozaik olmak değil, 36 etnik parçaya ayırmak ve ayrılmak değil, ebruya benzemek, ebruya benzeştirmektir. Çünkü ebruda renkler iç içe geçişmiştir, birbirinden ayrılmaz olmuştur. Bir bütünlük arz eder. Tıpkı Türk Milleti  gibi.

Manas Destanı’nın ifadesiyle milleti millet yapan beş asli unsur vardır:

1- Adalet
2- İdarecide ehliyet
3- Askerde şecaat
4- Tebada dua
5- Ulemada ilim

Bunların her biri ayrı ayrı yüzlerce sayfa dolduracak mevzular olmasına rağmen özetle anlatmaya, açıklamaya çalışacağız.

1- ADALET: Adaletin olduğu yerde silaha bile gerek yoktur. Adaletin olmadığı yerde silah mecburiyettir. Onun için Azerbaycan şairi NİZAMİ der ki: İnsandaki en yüksek kemal derecesi, imandaki en yüksek vahdaniyyet, yeryüzünün tek fatihi adalettir,  adalet. Hak haklının, kuvvetlinin değildir. Hakkı bihakkın hak sahibine teslim etmek demektir. Adını adalet koyup, adalet dağıttığını zannetmek değildir,  bir millet olmak.

2- İDARECİDE EHLİYET: ’’İdareyi ehline veriniz’’hadisine riayet etmektir.’’Sizden olmayana itaat etmek mecburiyetinde değilsiniz’’ diyen emri ilahiye uymaktır bir millet olmak.

3- ASKERDE ŞECAAT: Askerdeki şecaati yok etmek marifet değildir. Askerin haleti ruhiyesini yükseltmektir bir millet olmak. ’’Hazır ol cenge, istersen sulhu salah’’düsturu gereğince askeri hazarda iken sefere hazırlamaktır bir millet olmak.

4- TEBADA DUA: Hayır söyleyip, şerden kaçmaktır. Yiğit olan hoş söyler, kem söylemez. Kem söyleyip gönül yıkmak insanlık mıdır? Gönül incitip kalp kırmamaktır bir millet olmak.

5- ULEMADA İLİM: Suyunu içtiği, havasını teneffüs ettiği, ekmeğini yediği vatanına ihanet etmemektir. Mensubu olduğu millet mihmandarlık etmektir bir millet olmak.

Oku okut hakkı hak bil
Okumayan elbet cahil
Okuyup hakkı bilmeyen
Cahilden daha cahil

Okuyup cahil olmamak, okutup gafil olmamaktır. Her şeyden önemlisi ilmini, kalemini ecnebilere kiraya vermemektir bir millet olmak.

Biz Türkler İstiklal Savaşı’nı namusu milli için yaptık ve istikbalimizi kurduk. Bu vatana ait ne varsa çiçek, böcek vb. dahi bu ülkenin namusu millisidir. Hiç kimse şeytanlık yapmaya kalkmasın. Bu değerlerden taviz verilecek sanılmasın. Bu vatanı bu milleti bölmemek, böldürmemek, dostları ağlatıp düşmanları güldürmemektir bir millet olmak.

Yıllardır aynı kazanda kaynamışız,
Bir devlet kurup bir millet olup kaynaşmışız,
Kederde, tasada beraber ağlamışız,
Düğünde, toyda beraber oynamışız.

Ayıranlara, ayrıştıranlara, karıştıranlara, birbirine vuruşturanlara meydan vermemektir, bir millet olmak.

Yedi düvel bir oldu saldırdı bize
Hepsi önümüzde geldiler dize
Ey gafiller, ey hainler son sözüm size
Vatanın tek taşı bile verilmez size!!!!

Haddini bilmeyene haddini bildirmektir bir millet olmak.

Kim ekerse içimize fitne fesadı,
Gün gelir her biri verir hesabı,
İti dahi öldürmek gerçi günahtır
Lâkin it kudurmuşsa o da mübahtır.

Fitne, fesat küfürden ve kâfirden daha tehlikelidir. Milletin sefasına, Devletin bekasına, İslamın esasına göz diken kardeş dahi olsa canı yakılır. Çünkü caizdir. Sözler toprağa serpilen tohumlar gibidirler. Gün gelir başak verirler. Bölücülük yapan, mübarek vatan topraklarına fitne fesat tohumları eken hainlere, gafillere ve haydutlara gereken cevabı gerektiği gibi vermektir bir millet olmak.

Velhasıl korkak ve kaypak olmamaktır bir millet olmak. Yeryüzünde ‘’Korkma’’ diye başlayan tek İstiklal Marşı vardır, o da bizim İstiklal Marşımızdır. Korkma ‘’ çünkü korkan göze çöp düşer’’. Yıllardan beri Türk Milletini kimileri korkutarak, kimileri uyutarak, kimileri satarak, kimileri överek, kimileri söverek, kimileri döverek yönetti. Severek ve bilerek yönetenler hiç gelmedi. Severek ve bilerek yönetmek ve yönetilmektir bir millet olmak.

Türkü yönetemez ne kaypaklar ne de korkaklar. Türk’e benzemez Türk’ün yurdunda Türk’üm demekten korkan korkaklar. Türk gibi dik yaşamak Türk gibi sözünün eri olmaktır bir millet olmak. Sözünü dudaktan gerektiğinde gözünü budaktan sakınmadan hayırda yarışmak şerlerle savaşmaktır bir millet olmak. Türklükten utanmak değil, Türk olmaktan gurur duymaktır bir millet olmak.

Erzurum’dur ilim, İslam`dır dinim
Türkmen’dir boyum, OĞUZ’ dur köküm
Hür doğdum, hür yaşamaktır ülküm
Ne mutlu Türk doğdum Türkoğlu Türk’üm

Varlığım Türk Milletinin varlığına armağan olsun diyebilmektir bir millet olmak. Son iki asır içinde Anadolu Ergenekonuna sıkıştırılan Türk milletine yeniden dünyaya nizam vermek için bir alperen, bir mücahit, bir bozkurt gibi yol göstermek, yön vermektir bir millet olmak.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Lütfen görselin sonucu giriniz *