Milliyetçilik düşmanı milliyetçilere dikkat!

Bâzı çevrelerin milliyetçilikle ırkçılığı aynı kefeye koyma konusundaki inatçılığı devam ediyor.
Merhum Necmettin Erbakan, partisi aleyhinde yayın yapan gazete ve radyo-televizyon kanalları için “bir kısım medya” ifâdesini kullanırdı fakat o ifâdenin kapsamına medyanın neredeyse tamâmı girerdi ya…
Onun gibi bizim kullandığımız bu “bâzı çevreler” ifâdesinin kapsamına da ne yazık ki toplumu etkileyip yönlendirebilecek durumda bulunan çevrelerin hiç değilse yüzde yetmişi giriyor.
Basında, üniversitelerde, ekonomi sektöründe ve bürokraside etkili-yetkili konumda bulunanların büyük çoğunluğu, Türk milliyetçiliğine karşı amansız düşmanlıklarını “ırkçılık karşıtlığı” ile maskeleyerek konuşuyor ve yazıyorlar.
Aslında toplum içindeki yüzdeleri çok küçük fakat hem sâhip oldukları sermaye hem devlet bünyesindeki mevki ve nüfuzları, dolayısıyle toplumda kamuoyu oluşturma ve insanları yönlendirme konusunda etkileri çok büyük.
Üstelik, önemli bir kısmı kendilerini siyâsî ve mâlî destek vererek kullanan devletler tarafından himaya edildikleri için, hukûken değilse de fiilen oluşmuş/oluşturulmuş bir dokunulmazlık statüsü içinde Türkiye Cumhûriyeti`nin kuruluş felsefesine ve onu pâyidar kılacak müesseselerine karşı edepsizce, pervâsızca düşmanlık sergiliyor, saldırıyorlar.
İçlerinde çok sayıda Ermeni, Yahudi ve Rum asıllı olanlar var; yani Lozan anlaşması gereğince “azınlık” sayılan kesimlere mensuplar fakat neredeyse hepsi Türkçe isim ve soyadı taşıyorlar. Bunlardan ilk iki guruba dâhil olanlar, bölücü-siyâsî Kürtçülüğün yönetim kadrosu içinde önemli bir yer tutuyorlar ve -şimdilik- ittifak hâlinde çalışıyorlar.
Tabii ki hepsi bu kadar değil; Arap olanlar var, Boşnak olanlar var, Arnavut olanlar var, v.s.
Siyâsî etiketlerine bakarsanız, liberal olanları var, sosyal demokrat olanları var, komünist olanları var.
Ve sıkı durun; İslâmcı olanları var! Hâlihazırda en tehlikelisi de onlar.
Haydi “azınlık” mensubu olanların sergilediği düşmanlık aramızda sâdece dil farkı değil din farkı da olduğu için normaldir diyelim. Peki, “Ben İslamcıyım” diyen Arap, Boşnak, Arnavut yâhut Gürcü asıllı bir Türk vatandaşı Türk milliyetçilerine karşı “ırkçılık” iftirâsı da atarak niye düşmanlık güder ?
Türk Milleti ki en az dokuz asır boyunca en şedîd İslâm düşmanlarına karşı mücâdele etmiş, savaşmış, “dârül harp” durumundaki nice ülkeyi dârül İslâm kılmış, o ülkeleri ve ahâlisini korumak için malını, kanını, canını vermiş, Haçlı seferlerine karşı İslâm dünyâsının -üstelik çoğu zaman tek başına- muhâfızlığını yapmış, şânı yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed`e (A.S.) hürmeten çocuğuna “Mehmet”, askerine “Mehmetçik” adını vermiş, ordusunu “Peygamber Ocağı” olarak görmüş, Hristiyan Avrupalıların zihninde İslâmla Türklüğü eşit hâle getirmiş, onların her Müslümana Türk, her Türk`e Müslüman demesini sağlamış şerefli bir millettir.
İslâm`ın yüce Peygamberi “Kişi kavmini sevmekle kınanamaz” buyurduğu halde, bu şerefli, asil milletin milliyetçilerini kınamanın da ötesine geçerek düşman îlân etmenin İslâmî bir gerekçesi olamayacağına göre, o düşmanlığın sebebi nedir? Bizim “ırkçı” olmamız mı?
Türk Milleti, târihi boyunca aslâ ırkçılık yapmamıştır; şâyet yapmış olsaydı, büyükelçilik mensuplarının ve turist olarak gelenlerin dışında bu ülkede Arap, Boşnak, Arnavut v.s. görmek mümkün olmazdı.
Irkçı olmayan bir milletin milliyetçileri de ırkçı olamaz; çünkü milletiyle rûhen ters düşen bir kişiye milliyetçi denemez.
Bu hakîkati bilmelerine rağmen, İslâmcılığın gereğidir bahânesiyle Türk milliyetçiliğine düşmanlık yapanların öyle davranmalarının asıl sâiki, mevcut şartlarda açığı vuramayıp İslâmcılık kisvesi altında gizledikleri Arap, Boşnak, Arap, Gürcü (v.s.) milliyetçiliğidir yahut ırkçılığıdır.
İleride şartlar müsâit hâle gelirse, bu hükmümüzün doğruluğu ayan-beyan görülecektir.
Dünün hızlı İslâmcıları olan Altan Tan, Mehmet Metiner gibi tiplerin bugünkü hallerine bakarsanız, ne demek istediğimi anlarsınız…

Muhsin Küçük hakkında 110 makale
Av.Muhsin Küçük

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Lütfen görselin sonucu giriniz *