Vasiyetname

‘’Önce selam sonra kelam’’ Hadisi Şerifi’ne uyarak selamlama ile bu vasiyetnameye başlıyoruz. Deryada ki semeklere, semada ki meleklere, iman etmiş cinlere, şehitlere, gazilere, nebilere sesimizin ulaştığı her yere her nefere Esselamualeykum.

Göktürk Bilge Kaan’ın narasından
Muhammed Alpaslan’ın Cuma’sından
Sultan Melik şah’ın duasından
Osman beyin çınar rüyasından

Cümlesinden cümlenize, cümlemizden cümlesine Esselamualeykum.

Sayın beyefendiler, muhterem hanımefendiler geleceğimizin varisleri sevgili çocuklar, gençler. Bozkurtlar, Alperenler, yönlendirenler, yönetenler, yönetilenler, dostlar, yarenler, analar, babalar, ağalar, paşalar, beyler sizlere bir vasiyetimiz var. Sakın ar etmeyiniz ar, zararın neresinden dönerseniz kardır kar. Gelin verin artık karar.

Okuyun, çalışın, adam olun, düz yürüyün, dik yaşayın, doğru olun.

Bir Şubat altı yüz on tarihinde Yüce Allah(C.C) âlemlerin rahmet peygamberine Cebrail (A.S) vasıtasıyla gönderdiği ilk ayetinde ‘’ OKU’’ dedi. Âlemlerin efendisi buyurdu; ‘’ Beşikten mezara kadar okuyunuz’’ .

Okuyun, çalışın, adam olun, düz yürüyün, dik yaşayın, doğru olun.

Ne güzel söylemiş İmamı Azam Ebu Hanife; İlim bir hazinedir. ‘’Anahtarı ise sorudur’’. Bu söz yüzde yüz doğrudur. İlim adamlarının takip etmesi gereken yol bu yoldur. Yine Hz. Ali (R.A) buyurmuş ki; ‘’Bilenler bilmeyenlere öğretsin, bilmeyenler bilenlerden sorsun’’. Bu sözleri herkes duysun. Bu sözlerden rahatsız olanlar, yarası olanlar gocunsun. İbret almak isteyenler iyi anlasın, iyice okusun.

Okuyun, çalışın, adam olun, düz yürüyün, dik yaşayın, doğru olun.

Kabil işledi ilk cinayeti, yere düştü ilk kan, başladı kardeş kavgası. Yandı ilk can başladı çile. İlk peygamber Hz. Âdem (A.S) ilk şiiri söyledi, ilk ağıtı yaktı bile. ‘’ Yazık oldu Habil’e, yazıklar olsun Kabil’e. Habil’in çocuklarına yazık yazık. Bu güne kadar insanlar böyle bir şey görmedi. Dağlar ağladı, kuşlar uçuştu, hayvanlar bile kaçtı, taşlar inledi’’. Evlat acısıyla ağladı ilk peygamber, sizleri bundan edeyim haberdar, vereyim haber. Dökmeyin kan, yakmayın can adam olun adam.

Okuyun, çalışın, adam olun, düz yürüyün, dik yaşayın, doğru olun.

Bizler Hz. Âdem’in zürriyetindeniz. Hz. Halil İbrahim’in milletindeniz. Hz. Resulullah’ın ümmetindeniz. Türk kavmiyetindeniz. Çok şükür Müslüman Türk’üz. Türk İslam medeniyetindeniz. Mihmandar olarak kabul ediniz. Üç kıtayı atının nalıyla damgalayan, adalet ile yetmiş iki milleti gölgesinde yaşatan, gittikleri her yere ilim, sanat, medeniyet taşıyan dedelerimizi;

‘’ Bu evliya, bu enbiya, şu şüheda yurdunun sahibi sensen,

Unutmayın ecdadımızı, incitmeyin atanızı, Allah’ını seversen’’.

Okuyun, çalışın, adam olun, düz yürüyün, dik yaşayın, doğru olun.

Boşuna gezmeyin Washington’da, Moskova’da, huzur aramayın Tel Aviv’de, Roma’da, huzur Hz. Kuran’da. Ne Amerika ne Avrupa ne de Çin, hiçbiri uygun değil sizin için. Kurtuluşu aramayın oralarda kurtuluş milli ruh yerli kafada. Gelin girin kol kola, yürüyün hak yolda. Kurtuluş buradadır burada.

Okuyun, çalışın, adam olun, düz yürüyün, dik yaşayın, doğru olun.

Yeter bunca nefret, yeter bunca kin. İslam’dır en son, en güzel din. Olmayın şeytan, olmayın insana musallat olan cin. Gelin söyleyin ‘’ Lekum dinikum veliyedin’’ (sizin dininiz size, bizim dinimiz bize Kafir un Süresi).

Okuyun, çalışın, adam olun, düz yürüyün, dik yaşayın, doğru olun.
Unutmayın merhameti, terk etmeyin adaleti, kandırmayın bu milleti, yanıltmayın şu devleti.
Okuyun, çalışın, adam olun, düz yürüyün, dik yaşayın, doğru olun.

Sözün özünü söylemiş Hz. Mevlana; ‘’ Edeptir her işin başı, edepli olanın hayra gider işi. Edeptir her işin başı, edepli olanın beladan kurtulur başı’’. Edep hayâ olsun huyunuz, faziletle dolsun ruhunuz.

Okuyun, çalışın, adam olun, düz yürüyün, dik yaşayın, doğru olun.

Sözün düzünü söylemiş Hz. Ahmet Yesevi; ‘’ Âşıksız, aşksız, sevgisiz, ülküsüz insanın insan olmadığını anlayınız. Onun şeytan kavminden olduğunu biliniz, belleyiniz. Bizde diyor ki yaratılmışı seviniz, yaratılan yaratanın rızasına uyarsa. Yaratılmışı sevmeyiniz, yaratılan yaratanın rızasından cayarsa. Allah için seviniz, Allah için buğz ediniz. Ölçünüz bu olsun.

Okuyun, çalışın, adam olun, düz yürüyün, dik yaşayın, doğru olun.

Bakınız ne güzel izah eylemiş Aşık Sümmani;

Cehalet dediğin ömürler söker
Katranı kaynatırsan olur mu şeker
Aslı batacak döner aslına çeker
Ham demirden mücevher olmaz…

Atalarımız da demişlerdir ki; ‘’ Asıllı azmaz bal kokmaz, kokarsa yağ kokar çünkü aslı ayrandır’’. Her şeyin aslına iyice bakın, aslı bozuk olanlara gitmeyin yakın. Sakın ha sakın. Tanıyın aslınızı, muhafaza edin neslinizi.

Okuyun, çalışın, adam olun, düz yürüyün, dik yaşayın, doğru olun.

İki cihan güneşi buyurdu; ‘’Âlimin uykusu cahilin ibadetinden daha hayırlıdır’’. ‘’Âlimin ölümü, âlemin ölümü gibidir’’. Cehaletle, ihanetle, gafletle, yolsuzluğa, yoksuzluğa, rüşvete savaş açın. İlmin deryasına dalın, etrafınıza ışık, nur saçın. Yeniden çağ kapatın, yeniden çağ açın. Unutmayınız ki âlimin, ilimin olmadığı yerde cahil olur, cahilin olduğu yerde zalim olur. Zalimin olduğu yerde zulüm olur, zulmün olduğu yerde ölüm olur.

Okuyun, çalışın, adam olun, düz yürüyün, dik yaşayın, doğru olun.

‘’ Çalışmak ibadetin yarısıdır’’(Hadisi Şerif). Yine bir atasözümüz vardır; ‘’ İş kişinin aynasıdır’’. En çok çalışan karınca ile bal arısıdır. Hiç olmasa bunlara bakın da ibret alın. Kendi uçağınızı, kendi deniz altınızı, kendi geminizi, kendi silahınızı, kendi füzenizi vb. kendiniz yapın. Bunları ellerden alana varın bunları siz ellere satın.

Okuyun, çalışın, adam olun, düz yürüyün, dik yaşayın, doğru olun.

‘’ Doğruluk bir hazinedir’’. Doğruluk, dürüstlük mecburiyettir, değildir meziyet. Boşu boşuna kendinize etmeyiniz eziyet.

Okuyun, çalışın, adam olun, düz yürüyün, dik yaşayın, doğru olun.

Kapınızın önünden dahi geçmesin haram. Evinize bir saniye dahi misafir olmasın yalan. Düz yürüyün olmayın eğri, büğrü yerlerde sürünen yılan. Yarınlar için yapın proje, plan.

Okuyun, çalışın, adam olun, düz yürüyün, dik yaşayın, doğru olun.

Meydan vermeyin ayrılığa, tefrikaya, günlük işlerle düşmeyin teleşaya. Yeniden Fatih, yeniden Alpaslan, yeniden Kara Fatma, Nene Hatun, Rabia Sultan yetiştirsin her ana, her baba. Yeniden İsmail’lere yakılsın kına. Kurban olsun diye Allah’a vatana. Eksilmesin ki kınalar, eksilmesin ki kurbanlar, Türk’ün, Müslüman’ın yurduna girmesin yâdlar. Solmasın ki kınalar, eksilmesin ki kurbanlar, Türk’ün, Müslüman’ın kanını vampirler emmesin. Türk’ün, Müslüman’ın vatanı, namusu kirlenmesin.

Okuyun, çalışın, adam olun, düz yürüyün, dik yaşayın, doğru olun.

Yeniden batı başladı Haçlı Seferlerine. Giriyor, konuyor Müslüman’ların Türk’lerin ülkelerine. Kan ağlıyor kan Müslüman’lar, Türk’ler. Bir, bir elden çıkıyor yerler, mülkler. Kınından çıksın kılıç, düzen verin hançerlere, halifenin kılıcı kurtarsın pastan, yeniden yazılsın yeni destan.

Okuyun, çalışın, adam olun, düz yürüyün, dik yaşayın, doğru olun.

Kulak veriniz Mehmet Akif Ersoy’a. Neler anlatıyor, neler hatırlatıyor aklı, fikri olana;

‘’ Sahipsiz vatanın batması haktır.

Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır’’.

‘’Külden tepe olmaz, kız anadan görmeyince sofra kurmaz. Bir kurda dokuz it birden ürümezse o kurt, kurt olmaz’’ demiş dedem Dede Korkut. Ey genç adam, ey Alperen, ey Bozkurt sahipsiz değil diyorsanız bu vatan, bu yurt, olmayın cenaze taşıyan tabut. Unutmayınız ki bu dünya Türksüz, Türk ülküsüz olmaz. Ülkü sevgisiz, sevgi imansız, iman ise amelsiz olmaz. Besmele ile açın tütsün ocağımız. Yön gösterin şenlensin obamız, oymağımız. Cemre düştü artık toprağa, yeniden tohum serpin toprağa. Yeniden yeşersin yaylamız, tarlamız. İmanınızdan, inancınızdan, idealinizden vermeyin taviz. İbadetiniz de etmeyin kusur. Vicdanlara yerleşmesin nasır. Allah’ın izniyle Türk’lerin asrı olacak bu asır.

Okuyun, çalışın, adam olun, düz yürüyün, dik yaşayın, doğru olun.

Üç çeşit dost vardır. Birisi hastalık gibidir. Siz onu istemeseniz de o sizi bulur. Birisi şifa gibidir. Siz hastalandığınız da, siz onu bulursunuz. Birisi su gibidir, hava gibidir onsuz yaşanmaz. Dostunuzu iyi seçiniz.

Okuyun, çalışın, adam olun, düz yürüyün, dik yaşayın, doğru olun.
Her işi sarrafına danışın, her işi ehli ile istişare edin. Unutmayın ki;

Kerpiç tuğla duvar olmazdı, usta mimar olmasaydı
Altın gümüş neye yarardı, sarraf olmasaydı.

‘’Önce yoldaş sonra yol’’(Hadisi Şerif). Bir yola çıkacaksanız, bir yolda yürüyecekseniz önce yoldaşınızı seçiniz sonra yola gidiniz. Çünkü çetin yollar ne yufka yüreklilerle nede kuru kalabalıklarla aşılmaz. Çünkü güç kalabalık olmak değildir. Güç iktidar olmak değildir. Güç haklı olmaktır. Zulüm, Azrail dahi olsa ona karşı hakkı tutmak, hakkı savunmaktır.

Okuyun, çalışın, adam olun, düz yürüyün, dik yaşayın, doğru olun.

Mal ile mülk ile övünmeyin. Nokta kadar menfaat için virgül kadar eğilmeyin. ‘’ İdareyi ehline verin’’(Hadisi Şerif). İdarecide olmasa ehliyet, kötüye gider vaziyet, zıvanadan çıkar adalet.

Okuyun, çalışın, adam olun, düz yürüyün, dik yaşayın, doğru olun.

Yaratanın yarattığına etmeyin eziyet, etmeyin isyan. Nasıl yaratılmışsanız öyle yaşayın. Değiştirmeyin cinsiyetinizi, koruyun her bir azanızı her bir yerinizi. Benzemeyin birbirinize, erkekseniz erkek gibi, kadınsanız kadın gibi yaşayın. Sadakat gösterin evinize. Hile yapmayın birbirinize. İnsan olun insan.

Okuyun, çalışın, adam olun, düz yürüyün, dik yaşayın, doğru olun.

Eller çalışırken siz yatmayın, işinize, aşınıza, eşinize, evinize bakın. Kusurlu malı satmayın. Ölçüde tartıda hile yapmayın. ‘’ Alırken satanı gözet. Satarken alanı gözet. Mevla’dan al Mevla’ya sat’’. Düsturundan ayrılmayın. Birbirinizi kandırmayın.

Okuyun, çalışın, adam olun, düz yürüyün, dik yaşayın, doğru olun.

‘’Temizlik imandandır’’(Hadisi Şerif). Temiz olun, temiz düşünün. Temiz olmak kendini türlü renklerle boyamak değildir veya süslü elbiseler giyinmekte değildir. Unutmayın ki; ‘’İnsan, insandır olmasa da cebinde para pul. Hayvan yine hayvandır, üstüne giydirsen de atlastan çul’’.

Okuyun, çalışın, adam olun, düz yürüyün, dik yaşayın, doğru olun.

Hz. Yusuf’u kuyuya attı kardeşleri. Emanete ettiler hıyanet. Bunlardan sende al iyice ibret. Sizlere de bırakılırsa bir emanet, asla, katiyen ona etmeyin ihanet.

Okuyun, çalışın, adam olun, düz yürüyün, dik yaşayın, doğru olun.

Hz. Yusuf gibi köle edilip satılsan, iftiraya uğrayıp zindanlara atılsan, Hz. Yakup gibi Hz. Yusuf’tan uzak kalıp evlat acısıyla yansan, Hz. Eyüp gibi hastalansan da, bütün malını, varını kayıp eden olsan da sabırlı olun. Her zorluğa bir kolaylık verir Mevla’m.

Okuyun, çalışın, adam olun, düz yürüyün, dik yaşayın, doğru olun.

Ok gibi doğru olsan, yayla atarlar seni. Yay gibi eğri olsan, elde tutarlar seni. Dudaklarınız yay olsun, diliniz ok. Komşunuz aç yatarken, siz yatmayın tok. ‘’Ya hayır konuşun ya da susun’’(Hadisi Şerif).

Okuyun, çalışın, adam olun, düz yürüyün, dik yaşayın, doğru olun.

Dünyanızı yamalamayın yırtarak yüce dinimizden. Sonra dünyada gider, dinde gider elinizden.

Okuyun, çalışın, adam olun, düz yürüyün, dik yaşayın, doğru olun.

İbret alın ölümden, kurtuluş yok kabirden. Uzak durun kibirden.

Okuyun, çalışın, adam olun, düz yürüyün, dik yaşayın, doğru olun.
Karun kadar zengin olsanız, hazineniz gider toprağa. İster ağa olun, ister bey, ister paşa, tüm rütbeleriniz gider boşa, Hüve’l Baki yazılır bir gün başınızdaki taşa. Ömrünüzü geçirmeyin boşa.

Okuyun, çalışın, adam olun, düz yürüyün, dik yaşayın, doğru olun.

Hiç birinizi kurtarmaz şan, şöhret, mevki, makam, para, pul. Şudur en güzel gidilecek yol. Sadece Allah’ın huzurunda eğilin, sadece O’na olun kul.

Okuyun, çalışın, adam olun, düz yürüyün, dik yaşayın, doğru olun.

‘’Söz borçtur’’(Hadisi Şerif). Söz vermek, vaat etmek bir borçtur. Verdiğiniz sözleri unutmayınız, yerine getiriniz. Tutamayacağınız sözü söylemeyiniz. Yerine getiremeyeceğiniz vaatleri vermeyiniz. Zira Türk töresinde sözünü yerine getirmeyenin, sözünden dönenin vasfı kalleşliktir. İslam’ın ahlakında ise sözünü tutmayanın vasfı münafıklıktır. Özünüz, sözünüz, gözünüz, yüzünüz bir olsun.

Okuyun, çalışın, adam olun, düz yürüyün, dik yaşayın, doğru olun.

Yolda görseniz bile selam vermeyin, yolculuk dahi etmeyin. Uzak durun kaypaktan, korkaktan, fesattan. Hazırlıklı olun, emin olun yarın sorulacak hesaptan.

Okuyun, çalışın, adam olun, düz yürüyün, dik yaşayın, doğru olun.

Yar, yareniniz, yardımcınız, dostunuz olsun sonsuz kudret sahibi Cenabı Allah. Önderiniz olsun, Mahkemeyi Kübra’nın, Sittre-i Müntehanın şefaat tacı. Bütün dertlerin ve dertlilerin ilacı Hz. Resulullah.

Okuyun, çalışın, adam olun, düz yürüyün, dik yaşayın, doğru olun.

O Yüce Rabbimin adıyla çarpsın kalpler. O Resulullah aşkıyla yansın yürekler, yükselsin gönüllerden tekbirler. Allah’u Ekber, Allah’u Ekber!!!

Okuyun, çalışın, adam olun, düz yürüyün, dik yaşayın, doğru olun.

Dünyada en güzel tat, lezzet, huzur, sağlık, onur, haysiyet sizlere hediyemiz olsun bu vasiyet. Bir gün gelirse sıramız, ayrılırsam aranızdan bizi de nasiplendirin duanızdan. Misafiri eksik etmeyin sofranızdan. Fakire, fukaraya ikram ediniz helal rızkınızdan. Veriniz diş kirası, sizindir sizin bu kültürün arsası. Üzerinde kurulsun, yükselsin Türk İslam medeniyet binası.

Okuyun, çalışın, adam olun, düz yürüyün, dik yaşayın, doğru olun.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Lütfen görselin sonucu giriniz *