Rotu çıkmış TIR şoförü!

AKP’nin tek başına iktidar olduğu belli olur olmaz yaptığı balkon konuşmalarında bütün millete birlik, berâberlik, sevgi, kardeşlik, adâlet ve huzur içinde kalkınma ve refah vaadeden fakat partisinin gençlik teşkilâtına hitâp ederken, “Yumruklarımızı sıkarak bugünleri bekledik, kîninizi unutmayın” gibi devlet adamlığıyla aslâ bağdaşmayan konuşmalar yapan Recep Tayyip Erdoğan!
O gençlik teşkilâtı kînini çıkarmak, hıncını almak istediği kişi ve kurumlara karşı yapılacak operasyonlar için hazırlıklı, eğitimli ve devlet bünyesinde kadrolaşmış olmadığı için, bu konularda hazırlıklı, eğitimli ve yeterince kadrolaşmış birilerini kullanmak isteyen, bu maksatla o birilerinin ve onların arkasındaki dış güçlerin istediği her kânûnu, kararnâmeyi çıkaran, devletin emniyet, yargı organları ve hattâ kısmen ordusu içinde çok daha önemli mevkîlere gelmelerine göz yuman, destek verip yardımcı olan Recep Tayyip Erdoğan!
Beynelmilel kapitalizmin Dünyâ Bankası’ndan referanslı teknisyeni Turgut Özal’a rahmet okuturcasına yabancı sermayenin önündeki bütün engelleri kaldıran, yabancıların ülke topraklarını tapusuyla sâhip olmalarına, ülkenin hayâtî ehemmiyeti hâiz ekonomik kaynaklarının, bankalarının, kamu iktisâdî teşebbüslerinin neredeyse tamâmını ele geçirmelerini sağlayan; üstelik o yabancı güçlere “Bâri millî birliğimize ve ülke bütünlüğümüze dokunmayın, bizden ülkemizin bölünmesine yol açacak adımlar atmamızı beklemeyin” diyemeyen, bilakis 2002’de Diyarbakır meydanında beş bin kişiyi toplamaktan âciz durumdaki PKK’ya istediği zaman beş yüz bin hattâ bir milyon kişiyi toplayabilecek kadar halk desteği kazandıran Recep Tayyip Erdoğan!
Oslo görüşmelerinin sızdırılması ve bir süre sonra MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ifâde vermeye çağırılması üzerine, gayri resmî iktidar ortağının kendisini harcamak istediği, yıllarca kullandığını zannettiği birilerinin aslında kendisini kullanılmış, mîâdı dolmuş bir eşyâ gibi atmaya hazırlandığı kanaatine varan, ancak ondan sonradır ki başta kendi iktidârıda Genelkurmay Başkanı olmuş ve yine kendisinin iktidârında emekliye ayrılmış iken bilmem ne kadar zaman sonra “Gel bakalım sen darbecisin” diye derdest edilip tutuklanmış Orgeneral İlker Başbuğ olmak üzere hapiste tutulan TSK mensuplarını -sözde- himâye edici bir dil kullanmaya başlayan fakat MİT Müsteşarının sorgulanıp yargılanmasını önleyecek kânunu çabucak hazırlayıp Meclis’den geçirdiği halde Silivri’de, Hasdal’da, Maltepe’de, Sincan’da âdetâ esir tutulan Türk subaylarını, milliyetçi-ulusalcı milletvekillerini, ilim adamlarını, hukukçuları, gazetecileri kurtarmak için parmağını kıpırdatmayan, kıpırdatamayan Recep Tayyip Erdoğan!
Mason mahfilerine ve onların güdümündeki bölücülere şirin görünmek uğruna “Milliyetçiliği ayaklarımızın altına aldık” diyerek Türklük şuuru taşıyan tek bir vatandaşın bile aslâ affetmeyeceği bir ihânet sembolü hâline gelen Recep Tayyip Erdoğan!

***

17 Aralık 2013 târihinde yolsuzluk ve rüşvet skandalının patlak vermesinden îtibâren sergilediğin tutum ve davranışlar, gidip duvara çarpması yâhut uçurumdan uçması mukadder bir TIR’ın direksiyonunda paniğe kapılmış şoförün hal ve hareketlerine benziyor.
Sonunda bir duvara çarpacağını yâhut bir uçurumdan aşağı uçacağını biliyor, çâresizlik içinde önüne geleni eziyorsun.
Sayıştay’ın denetim yetkisini daraltarak, teftiş raporlarını Meclis’e eksik sevk ederek yaptığın manevraların yolsuzluk ve rüşvet skandalını önlemeye yetmediğini gördün.
Şimdi, sayısı artık binlerle ifâde edilen emniyet yetkililerini hallaç pamuğu gibi oradan oraya savurduğun yetmiyormuş gibi, referandumla bugünkü hâle getirdiğin HSYK’nın görev alanını ve yetkilerini işine geldiği gibi değiştirmek, yargı bağımsızlığının çok önemli unsurlarından biri olması gereken HSYK’yı Adâlet Bakanı’nın -netîce olarak şahsının- mutlak otoritesi altına almak istiyorsun.
O en büyük meşrûiyet kaynağı olduğunu söylediğin millî irâdeyi kızınca kırıp atabileceğin “pilli piyâde” gibi bir oyuncak mı sandın sen!

Muhsin Küçük hakkında 110 makale
Av.Muhsin Küçük

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Lütfen görselin sonucu giriniz *