Amasya Tamimi gibi bildiri

Önce, herkes tarafından kolayca anlaşılabilsin, okuyabilmiş olanlar okuyamamış olanlara kolayca anlatabilsin diye, üst seviyede akademik tahlillere girmeksizin, kısa ve net ifâdelerle hazırlanmış târihî beyannameyi arşivimizde îtinâ ile muhâfaza etmek üzere not edelim:
Türk Milleti’ne Çağrı
Aşağıda imzâsı bulunan bizler, Türk Milleti’nin aklı selîmine sesleniyor, târihin bu dönemecinde Türk Milleti adına hareket edenleri aşağıdaki hususlarda uyarıyoruz;
1) Türkiye Cumhûriyeti’nin kurucusu ve sâhibi olan Türk Milleti’nin adı vatandaşlık târifinden ve Anayasa’dan çıkarılamaz.
2) Devletimizin eşit ve şerefli üyeleri olan aziz vatandaşlarımız, ırklara ve mezheplere ayrıştırılamaz.
3) Anadolu coğrafyasında Selçuklu ile başlayıp Osmanlı ile devam eden Türk Milleti’nin kesintisiz egemenliğini esas alan büyük Atatürk’ün kurduğu millî devlet yapısı ortadan kaldırılamaz.
Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. Mustafa Kafalı, Prof. Dr. Ümit Özdağ, Prof. Dr. İskender Öksüz ve Devlet eski Bakanı Sadi Somuncuoğlu’ndan müteşekkil bir heyetin organizasyonuyla hazırlanıp imzâlandıktan sonra kamuoyuna açıklanan bu bildiri, ülkemizin içinde bulunduğu şartlar dikkate alındığında, Türk Milleti ve Türk Devleti’nin varlığına yönelik tehdit ve tehlikelere karşı âdetâ yeni bir Amasya Tamimi niteliğindedir ve hakîkaten târihî bir öneme sâhiptir.
Bildiriyi imzâlayan üç yüz kadar ilim adamı, siyâsetçi, yazar ve şâirler arasında dikkati çeken tanınmış isimlerin başında şüphesiz ki târih alanındaki ilmî ehliyetleri bütün dünyâda kabul görmüş Prof. Dr. Halil İnalcık ve Prof. Dr. İlber Ortaylı geliyor.
Prof. Dr. Abdülhalûk Çay, Ulaştırma eski Bakanı Prof. Dr. Enis Öksüz, merhum Alparslan Türkeş’in kızı Prof. Dr. Umay Türkeş, Tarım eski Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp gibi milliyetçi-MHP’li kimliğiyle tanınmış şahsiyetlerle birlikte, Dışişleri eski Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal, Prof. Dr. Sina Akşin, Dışişleri eski Bakanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel, Prof. Dr. Cevat Geray, Prof. Dr. Anıl Çeçen başta olmak üzere “sol tandanslı olarak” tanınmış ilim adamlarının da aynı bildiriye imzâ koymuş olmaları, Türkiye için çok önemli ve ümit verici bir gelişmedir.
Bildiride Emine Işınsu (Okçu) ve Alev Alatlı gibi “farklı dünyâların insanları olan” edebiyatçı-yazarların imzalarını bir arada görmek, ayrıca sevindirici.
Tabiatiyle hepsinin listesini bu sınırlı köşemizde veremeyeceğimiz bütün imzâ sâhiplerine teşekkürlerimizi ifâde etmek, bizim için bir vicdan borcudur…

***

Fiilî açılımı âdetâ Ayrıştırıcı Kimlik Partisi hâline gelen AKP’ye bir kısım seçmenin yaptığı gibi etnik kimlik asabiyetiyle düşünüp davranarak değil de “Yâhu bunlar dindar adamlar, bunlar câmi cemaatinden, bunlardan devlete-millete zarar gelmez” diyerek oy veren her Müslüman Türk seçmeni, bu bildiri üzerinde derinlemesine düşünmeli, normal şartlarda bir masada oturup birlikte çay içmeleri bile muhtemel olmayan insanları bu bildiride birleştiren vaziyetin vahâmetini idrak etmeli, gerek bundan önceki seçimde verdiği gerek bundan sonraki seçimlerde vereceği oyun ciddî bir muhâkemesini yapmalıdır.
Her Müslüman Türk, sırf Türk olmasından, Cenâbı Allah tarafından Türk olarak yaratılmasınadan dolayı birilerinin kendisine kin duyduğunu, diş bilediğini, Müslümanlık kisvesini “Allah ile aldatmak” için, fırsatını bulduğu yerde ve zamanda kendisini sırtından hançerleyebilmek için kullandığını anlamalı, “Müslümanın ferâsetinden korkunuz” hadîsi şerifinin ifâde ettiği mânâda bir Müslüman ferâsetiyle düşünüp davranmalıdır.

Muhsin Küçük hakkında 110 makale
Av.Muhsin Küçük

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Lütfen görselin sonucu giriniz *